การศึกษานอกระบบ

การศึกษานอกระบบ ทางเลือกในการเรียนของใครหลายๆ คน

การศึกษาเล่าเรียนถือเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสนใจ ซึ่งในปัจจุบันในด้านการศึกษานั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็สามารถเรียนได้ผ่านการศึกษานอกระบบ แต่การศึกษานอกระบบที่ว่าจะมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์และทางเลือกในการเรียนของใครหลายๆ คน เราจึงมีข้อมูลการศึกษานอกระบบมาฝาก

การศึกษานอกระบบ คือ การศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้แต่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่ว่าจะระดับชั้นไหนก็ตาม ซึ่งการศึกษานอกระบบจะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมถึงสิ่งจำเป็นต่างๆ ในการใช้ชีวิต หรือแม้แต่การนำไปต่อยอดในด้านการทำงาน ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่จำกัดอายุ หรือเรียกได้ว่าสามารถเรียนได้ตลอดชีวิต โดยการศึกษานอกระบบ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

1.การศึกษาต่อเนื่อง
เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนเรียนจบไม่ว่าจะระดับชั้นใดก็ตาม แต่อยากหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เรียนมา ทั้งจากโรงเรียน หรือมหาลัย จึงเลือกการศึกษานอกระบบประเภทนี้ โดยในบางสถานศึกษาอาจมีการออกใบรับรองการจบ หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย ซึ่งการศึกษาต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบคือ
– ศึกษาเพื่อเทียบโอน
– ศึกษาเพื่อส่งเสริมความสนใจส่วนบุคคล
– ศึกษาเพื่อการมีรายได้
– ศึกษาเพื่อสดคล้องกับอนาคต
– เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
– ศึกษาหลังจากรู้หนังสือแล้ว

การศึกษานอกระบบ

2.การศึกษาทางไกล
สำหรับการศึกษาประเภทนี้เป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียน แต่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนยังสถานศึกษานั้นๆ ได้ จึงใช้ประเภทนี้โดยที่ผู้สอนกับผู้เรียนอยู่คนละทิศทาง ห่างไกลกัน แต่สามารถเรียนรู้ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งแบบระบุเวลา และไม่ระบุเวลา ซึ่งผู้เรียนก็จะสามารถได้รับความรู้ในเรื่องที่สนใจได้

3.การศึกษาผู้ใหญ่
เป็นการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีทุกช่วงอายุไม่จำกัด ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ยากจน ไม่มีโอกาสทางการศึกษา หรือไม่มีเวลาต้องทำหน้าที่อย่างอื่นด้วย เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกวันและ เวลาเรียนได้ โดยไม่ต้องมาเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในทุกแขนงไม่ว่าจะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ไปจนถึงวิชาศิลปะ คหกรรม ฯลฯ

4.การศึกษาชุมชน
เป็นการศึกษานอกระบบอีกประเภทหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาชุมชนนั้นๆ เรียนรู้เกี่ยวกับทางชีวภาพ กายภาพ ระบบความคิด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรากฎการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นวิธีสังเกต สอบถาม และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับนักพัฒนาและชุมชนผู้เชี่ยวชาญ ตามความสนใจการนำไปใช้ของผู้เรียน

การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำหรับผู้เรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแต่ละประเภทแม้จะสอน จะเรียน ด้วยวิธีที่ต่างกัน แต่จุดประสงค์ไม่ต่างกันคือมุ่งให้ผู้เรียนได้มีความรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า เป็นคนเก่งของประเทศชาติต่อไป

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ foxtrotexas.com

Releated