การบุกรุกยูเครนอาจไม่เคยเป็นเป้าหมายของปูติน การคุกคามเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เป้าหมายของรัสเซียก้าวหน้าได้

การบุกรุกไม่ใช่วิธีเดียวที่วิกฤตในยูเครนสามารถเกิดขึ้นไ […]