ในจอร์เจีย ผู้ค้าที่ทำกำไรจากข้อผิดพลาดด้านราคาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงพบว่าบัญชีธนาคารของตนถูกล็อค และบริษัทแลกเปลี่ยนต้องการเงินคืน

ผู้ใช้ Coinbase ข้ามข้อผิดพลาดด้านราคานมของจอร์เจียเพื่ […]